Wyjscie z pustyni.

Wüste

Powrót do zycia.

Wasser